Knihovna oddílu
19.09.2018
autor: Jan Koten

Knihovna oddílu

Zejména pro trenéry, ale i pro ostatní členy oddílu jsou určeny níže uvedené tituly, které možné zapůjčit v "knihovně oddílu".

NOVINKY:
​MUHLFEIT Jan, NOVOTNÁ Kateřina: Odemykání dětského potenciálu. Managment Press, Brno, 2018. 272 s. ISBN 978-80-7261-562-9
VIČAR Michal: Sportovní talent. Grada Publishing, Praha, 2018. 272 s. ISBN: 978-80-271-0841-1
KUNZ Vilém: Sportovní marketing. Grada Publishing, Praha, 2018. 176 s. ISBN: 978-80-271-0560-1
NAVRÁTILOVÁ Markéta, REICHOVÁ Barbora, FLOSEK Martin: Mistrovství světa ve florbale Praha 2018, Mladá fronta, a.s. Praha, 2018. 20 s. ISBN 978-80-2045245-0
JEBAVÝ Radim, HOJKA Vladimír: Kondiční trénink ve sportovních hrách. Grada Publishing, Praha, 2017. 192 s. ISBN: 978-80-247-4072-0
VOTÍK Jaromír: Fotbal - trénink budoucích hvězd. Grada Publishing, Praha, 2016. 184 s. ISBN  978-80-271-0029-3
VOTÍK Jaromír: Fotbalová cvičení a hry. Grada Publishing, Praha, 2011. 152 s. ISBN: 978-80-247-3576-4
BUKAČ Luděk: Trénink herní přirozenosti. Grada Publishing, Praha, 2013. 128 s. ISBN 978-80-247-5054-5


KNIHY:

ALTER J. Michael: Strečink, 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Grada Publishing, Praha, 1998, 2.vydání 232 s. ISBN 80-7169-763-X BOROVÁ Blanka: Míče, míčky a hry s nimi: soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let Portál, Praha, 2012, 2. vydání 160 s. ISBN 978-80-262-0107-6
BRUSSIG Thomas: Sudí Hotový. Žalozpěv. Nakladatelství Smršť, 2016, 72 s. iSBN 978-80-87634-65-3
BUKAČ Luděk: Dlouhodobý trénink mládeže. B&B International Ice Hockey School, Praha, 2007. 56 s. ISBN 978-80-239-9274-8
BUKAČ Luděk: Intelekt, učení, dovednosti & koučování v led. hokeji. Olympia, Praha, 2005. 304 s. ISBN 2-055-2005
ČÁSLAVOVÁ Eva: Managment a marketing sportu. Olympia, Praha, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7376-150-9 COLVIN Geoff: Talent nerozhoduje. Čím se ti nejlepší skutečně liší od ostatních Mladá fronta a.s. - edice Českého olympijského výboru, 2015. 2015 s. ISBN 97-80-204-3680-1 DOVALIL Josef a kolektiv: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha, 2002. 328 s. ISBN 80-7033-760-5
DVOŘÁKOVÁ Petra: Každý má svou lajnu. Host - vydavatelství, s.r.o., 2017. 144 s. ISBN 978-80-7577-030-I FELT Karel,
ŘEPKA Tomáš: Rebel. Osobní zpověď Tomáš Řepky. Ottovo nakladatelství s.r.o. Praha. 2011. 264 s. ISBN 978-80-7451-092-2
FERGUSON Alex: Můj příběh Mladá fronta a.s., Praha, 2014. 360 s. ISBN 978-80-204-3253-7
FRONĚK Jiří: Lidské tělo. Poznávejme sami sebe. Blug Praha. 2008. 84 s. ISBN 80-85635-97-6
KIRCHNER J., HNÍZDIL J., LOUKA O.: Kondiční hry a cvičení v přírodě. Grada Publishing, Praha, 2005. 108 s. ISBN 80-247-0995-3 KONOPKA Peter: Sportovní výživa. KOOP nakladatelství, České Budějovice, 2004. 128 s. ISBN 80-7232-228-1
JELÍNEK Marian, JETMAROVÁ Kamila: Sport, výkon a metafyzika aneb jak proměnit "práci" ve hru aúsílí v medaile. Mladá fronta a.s., Praha, 2014. 240 s. ISBN 978-80204-3288-9
JELÍNEK Marian, Jiří KUCHAŘ: Motivace. Mýtus naší doby.Eminnent, Praha, 2013. 71 s. ISBN 978-80-7281-458-9
JELÍNEK Marian, Jiří KUCHAŘ: Poznej sám sebe - tajemství těla, duše a mysli. Eminnent, Praha, 2015. 216 s. ISBN 80-7281-247-5 JELÍNEK Marian, Markéta HŮRKOVÁ: Strach je přítel vítězů. Starý most s.r.o., Plzeň, 2011. 184 s. ISBN 978-80-87338-10-0
JEŘÁBEK Petr: Atletická příprava - děti a dorost. Grada Publishing, a.s. Praha. 2008. 192 s. ISBN 978-80-247-0797-6
KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane: Marketing managment. 14. vydání Grada Publishing, a.s. Praha. 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5
KOVÁŘ Pavel: Více než medaile. Mladá fronta a.s. Praha 2015. 200 s. ISBN 978-80-204-3881-2
KYSEL Jiří: Florbal. Kompletní průvodce. Grada Publishing, a.s. Praha. 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3615-0
KYSEL Jiří: Trenér florbalu. Licence C. Česká florbalová unie, Praha. 2013. 44 s.  

KYSEL Jiří: Trenér florbalu. Licence D. Česká florbalová unie, Praha. 2013. 40 s. 
KYSEL Jiří: Školní florbal. Metodická příručka. Komise mládeže JčFbU a FbUVy. 2010. 80 s.
LINZ Lothar: Úspěšné koučování týmy. Mladá fronta, a.s., Praha 2016, 240 s. ISBN 978-80-204-4042-6
Školní florbal. Metodická příručka.
MALÝ Tomáš, DOVALIL Lukáš: Doplňkový odpor v tréninku rychlostních schopností, Mladá fronta, a.s., Praha, 2016, 144 s. ISBN 978-80-204-4274-1
MARTENS Reiner: Úspěšný trenér. Grada, Praha, 2006. 504 s. ISBN 80-247-1011-0
NEUMANN G., PFÜTZNER A., HOTTENROTT K. : Trénink pod kontrolou. Grada, Praha, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0947-3
PLACHÝ Antonín, PROCHÁZKA Luděk: Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4-13 let) Mladá fronta, a.s., Praha, 2014. 384 s. ISBN 978-80-204-3477-7
PANUŠKA Přemysl: Rozvoj vytrvalostních schopností Mladá fronta, a.s., Praha, 2014, 120 s. ISBN 978-80-204-3391-6
PALIČKA Jan, HORVÁTH Pavel: Pavel Horváth. Můj příběh nekončíTerra, Praha 2012. ISBN PAVLIŠ Zdenek a kolektiv: Přírůčka pro trenéry ledního hokeje, I. část. Český svaz ledního hokeje, Praha, 1988. 166 s. ISBN 80-238-2194-6
PAVLIŠ Zdenek a kolektiv: Přírůčka pro trenéry ledního hokeje, II. část. Český svaz ledního hokeje, Praha, 2007. 272 s. ISBN 80-238-2194-6
PAVLIŠ Zdenek a kolektiv: Přírůčka pro trenéry ledního hokeje, III. část Český svaz ledního hokeje, Praha, 2002. 332 s. ISBN 80-238-8645-2
PERIČ Tomáš: Hry ve sportovní přípravě dětí. Grada Publishing, Praha, 2004. 100 s. ISBN 80-247-0908-2
PERIČ Tomáš: Sportovní příprava dětí. Grada Publishing, Praha, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0683-0
PERIČ Tomáš: Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení. Grada Publishing, Praha, 2012. 112 s. ISBN 978-80-247-4219-9
PERIČ Tomáš: Sportovní příprava dětí. nové aktualizované vydání Grada Publishing, Praha, 2012 (dotisk 2015). 176 s. ISBN 987-80-247-4218-2
ROUBAL Bohumír a kolektiv: Základy florbalu. AŠSK, Praha, 1996, reedice 1997. 44 s.
EEGER Fabian, FAVÉ Loic:Kreatives fussballtraining. Meyer [zavinac] Maeyer Verlag, Munchen, 2017. 393 s. ISBN 978-3-8403-7549-1
SKRUŽNÝ Zdeněk a kolektiv: Florbal - technika, trénink, pravidla hry. Grada Publishing, Praha, 2005. 120 s. ISBN 80-247-0383-1
SKRUŽNÝ Zdeněk a kolektiv: Florbalový brankář. Technika - taktika - kondice. Česká florbalová unie, Praha. 2008. 44 s.
SKRUŽNÝ Zdeněk: Herní systémy - základy hry v útoku a obraně. Česká florbalová unie, Praha. 2010. 44 s.
SLEPIČKA Pavel: Psychologie koučování. Olympia, Praha, 1988. 176 s. ISBN 27-019-88
ŠINDEL Jaromír: Příprava brankáře v ledním hokeji. Český svaz ledního hokeje, Praha, 2003. 95 s. ISBN 80-239-1853-2
TÁBORSKÝ František: Sportovní hry. Základní pravidla - organizace - historie. Grada Publishing, Praha, 2004. 164 s. ISBN 80-247-0875-2
TŮMA Martin, TKADLEC Jiří: Hry s míčem pro děti. Grada Publishing, Praha, 2004. 100 s. ISBN 80-247-0707-1
TVRZÍL Aleš, SOUMAR Libor, SOULEK Ivan: Běhání. Rozvoj a udržení kondice. Zvyšování výkonnosti Grada Publishing, Praha, 2006. 112 s. ISBN 80-247-0715-2
ULRYCH Josef: Hokejisti a králíci. Agentura Victory, Litvínov, 2006. 134 s. ISBN 80-7382-001-3 VITOUŠ Pavel: Malá encyklopedie sportu. Mladá fronta Praha. 1980. 368 s. ISBN 23-057-80
ZLATNÍK David: Florbalový trénink v praxi - herní činnosti jednotlivce. Česká florbalová unie, Praha, 2004. 62 s.
ZLATNÍK David a kolektiv: Florbal, učebnice pro trenéry. (1. vydání) Česká obec sokolská Praha, 2001. 59 s. ISBN 80-86402-03-7
ZLATNÍK David a kolektiv: Florbal, učebnice pro trenéry. (2. vydání) Česká obec sokolská Praha, 2007. 56 s. ISBN 80-86402-16-9
Pravidla florbalu - edice 2018. Český florbal, Praha, 2018.
Pravidla florbalu - edice 2014. Česká florbalová unie, Praha, 2014.
Pravidla florbalu - edice 2010. Česká florbalová unie, Praha, 2010.
Pravidla florbalu - edice 2006. Česká florbalová unie, Praha, 2006.
Pravidla florbalu - edice 2002. Česká florbalová unie, Praha, 2002.
Pravidla florbalu - edice 1998. Česká florbalová unie, Praha, 1998.
Pravidla florbalu - edice 1996. Česká florbalová unie, Praha, 1996.​
K zapůjčení jsou také Ročenky a Rozpisy soutěží od sezóny 2000/2001, kompletní vydání časopisů Floorball, Florbaloviny, Florbal a vybraná čísla švédského Innebandymagazinnet.

CD
Brankářův průvodce. www.jadberg.com. Přeložená práce Laury Tomatis a Nicoly Zamboni doplněná o postřehy brankářů.
Pelhřimovské apríly. Shrnutí dosavadních aprílů včetně dosud nezveřejněných materiálů. 2005
Florbalová videa. Z internetu stažené videoukázky s florbalovou tematikou + videa sezóny 04/05
Semifinále a finále švédské ligy 2003 (2CD).  Kompletní přímé přenosy televize SVT ve formátu "rm" + liga v ČR
ČR - Švédsko. Dvojzápas ČR - Švédsko (sestřih prvního + přímý přenos druhého), listopad 2005
Patrik Lönell - Floorball Shooting School Škola florbalové střelby, 38 videoukázek, leden 2007 Bonus - Floorball Freestyle (70 videokukázek)
Floorball highlihts. Desetiminutové video toho nejlepšího florbalu. Vydala ČFbU a IFF. 2004

1.TJ Sokol Jaroměř54
2.ASK Orka Čelákovice41
3.Spartak Pelhřimov39
4.T.B.C. LUCERN Králův Dvůr38
5.FAT PIPE Traverza Mukařov37
6.TJ Turnov37
7.Panthers Praha33
8.Wizards DDM Praha 1032
9.Florbal TJ Kobylisy27
10.FBC Plzeň24
11.FBC DDM Kati Kadaň20
12.DDM SANEXCZ Děčín IV14
Nejbližší utkání
Muži
02.03.
19:00
Spartak Pelhřimov
VS
TJ Turnov
03.03.
17:00
Spartak Pelhřimov
VS
TJ Turnov
Partneři
D
TESTOVACÍ / FIKTIVNÍ WEB (v3.7.0 / 2016-02-24)
post:
Array
(
)
get:
Array
(
  [page] => kategorie
  [url] => cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/
  [lang] => cs
)
files:
Array
(
)
session:
Array
(
  [ACL] => Array
    (
      [uzivatele] => Array
        (
          [0] => uzivatele
        )

      [clanky] => Array
        (
          [0] => edit-clanek
          [1] => save-clanek
          [2] => delete-clanek
        )

      [filtry] => Array
        (
        )

      [import] => Array
        (
          [0] => import
          [1] => importsexicek
          [2] => import_hodinky365
        )

      [kategorie] => Array
        (
          [0] => edit_kat
          [1] => save_kat
          [2] => delete_kat
          [3] => upload_pic_kat
          [4] => del_pic_kat
          [5] => save_pic_kat
        )

      [inzeraty] => Array
        (
        )

      [objednavky] => Array
        (
          [0] => obj
          [1] => doprava
          [2] => platba
          [3] => sklad
        )

      [zbozi] => Array
        (
          [0] => edit_zb
          [1] => save_zb
          [2] => del_zb
          [3] => edit_pic
          [4] => save_pic
          [5] => del_pic
          [6] => edit_var
          [7] => save_varianty
          [8] => vyp_varianty
          [9] => znacky
          [10] => ikony
          [11] => skupiny
          [12] => atributy
          [13] => ppc
        )

      [zbozi_vse] => Array
        (
          [0] => vypis_zbozi_vse
        )

      [clanky_vse] => Array
        (
          [0] => vypis_clanky_vse
        )

      [registrovani] => Array
        (
          [0] => reg
        )

      [platby_online] => Array
        (
          [0] => platby_online
        )

      [lokalizace] => Array
        (
          [0] => lokalizace
        )

      [mailing] => Array
        (
          [0] => mandrill
        )

      [zakaznicke_karty] => Array
        (
          [0] => zakaznicke_karty
        )

      [nastaveni] => Array
        (
          [0] => settings
          [1] => url_parovani
          [2] => log
          [3] => cleaning
          [4] => meny
        )

      [slevove_kody] => Array
        (
          [0] => slevove_kody
        )

    )

  [ACL_modul-label] => Array
    (
      [uzivatele] => Admin uživatelé
      [clanky] => Články
      [filtry] => Filtry
      [import] => Importy
      [kategorie] => Kategorie
      [inzeraty] => Inzeráty
      [objednavky] => Objednávky
      [slevove_kody] => Slevové kupony
      [zbozi] => Správa zboží
      [zbozi_vse] => Hromadné zobrazení všeho zboží
      [clanky_vse] => Hromadné zobrazení všech článků
      [registrovani] => Registrovaní uživatelé
      [platby_online] => Platby online
      [lokalizace] => Lokalizace
      [mailing] => E-mailové kampaně
      [zakaznicke_karty] => Zákaznické karty
      [nastaveni] => Nastavení
    )

  [mena] => CZK
  [razeni] => oblibenost
  [min_dopr] => 2500.00
)
cookie:
request:
Array
(
  [page] => kategorie
  [url] => cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/
  [lang] => cs
)
env:
Array
(
  [APACHE_PID_FILE] => /var/run/apache2.pid
  [APACHE_RUN_USER] => www-data
  [APACHE_LOG_DIR] => /var/log/apache2
  [PATH] => /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  [PWD] => /
  [APACHE_RUN_GROUP] => www-data
  [LANG] => C
  [SHLVL] => 1
  [APACHE_LOCK_DIR] => /var/lock/apache2
  [APACHE_RUN_DIR] => /var/run/apache2
  [_] => /usr/sbin/apache2
)
server:
Array
(
  [REDIRECT_secured] => http
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [secured] => http
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Thu, 28 May 2020 12:24:02 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => www.test12.ensis.cz
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
Apache/2.2.22 (Debian) Server at www.test12.ensis.cz Port 80
[SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.2.22 (Debian) [SERVER_NAME] => www.test12.ensis.cz [SERVER_ADDR] => 81.91.85.141 [SERVER_PORT] => 80 [REMOTE_ADDR] => 54.160.19.155 [DOCUMENT_ROOT] => /data/test12/html [SERVER_ADMIN] => praha@web4u.cz [SCRIPT_FILENAME] => /data/test12/html/index.php [REMOTE_PORT] => 54396 [REDIRECT_QUERY_STRING] => page=kategorie&url=cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/&lang=cs [REDIRECT_URL] => /cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/ [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => page=kategorie&url=cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/&lang=cs [REQUEST_URI] => /cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/ [SCRIPT_NAME] => /index.php [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME] => 1597130619 [argv] => Array ( [0] => page=kategorie&url=cs/menu/o-klubu/download/knihovna-oddilu/&lang=cs ) [argc] => 1 )